Získajte viac informácií o Titt4tat

Čo je pre nás dôležité

Ťažiskom nášho konania je pevná viera v sebaurčenie, slobodu voľby, rovnosť a uznanie priemyslu pre dospelých s uznávanými profesionálnymi skupinami.
Čo je pre nás dôležité

T4T zastáva tieto princípy

Princíp

Ošetrovať všetkých ľudí s úctou a dôstojnosťou, nezávisle od ich povolania alebo pôvodu

Princíp

Zníženie rodovo podmieneného násilia a diskriminácie a odstránenie stigmy spojenej s priemyslom pre dospelých.

Princíp

Zabezpečiť, aby ľudia v odvetví pre dospelých mali prístup k platforme, kde môžu pracovať bez strachu z diskriminácie.

Princíp

Poskytovanie nástrojov a zdrojov, ktoré ľuďom umožnia prijímať informované rozhodnutia o ich bezpečnosti a pohode.

Princíp

Vytváranie bezpečného priestoru pre ľudí pôsobiacich v prostredí komerčnej intimity.

Teraz získajte bezplatný účet!

Vyberte si predplatné a nájdite si platené termíny, ktoré vám vyhovujú.

× Máš otázky?